Kynologisch GedragsCentrum - Delphi (KGC-D) - Hondenschool

 • Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door KGC-D eenzijdig beëindigen van de cursus, workshop of opleiding zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 • Neemt u deel met uw hond, dan zorgt u zelf voor een normale halsband of een passend tuig, een riem met een minimale lengte van 1.70 meter, voldoende beloningsvoer, een speeltje, een kleedje voor de hond, passende kleding voor uzelf en een goed humeur.
  Let op! Slipketting, pennenband, jachtlijn, flexlijn en piepspeelgoed worden niet toegestaan.
 • U heeft de hond voorafgaand aan de cursus uitgelaten. Ongelukjes in het opleidingsgebied en de weg van en naar het opleidingsgebied dient u zelf op te ruimen, u zorgt zelf voor poepzakjes.
 • Honden dienen volledig geënt en ontwormd te zijn (pups in ieder geval 1 keer, 2e enting wordt rond 9 weken gegeven). Het inentingsboekje dient u de eerste les mee te nemen ter inzage. Honden die via titerbepalingen worden geënt zijn ook welkom.
 • In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond, dient vooraf telefonisch overleg te plegen met uw instructeur (kennelhoest, soms diarree, zoals bij Giardia en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden).
 • Uw gezinsleden zijn welkom. Zij dienen wel de instructies van de instructeur op te volgen om te voorkomen dat de honden negatieve gevolgen hiervan ondervinden.
 • Fysiek of psychisch geweld naar honden wordt niet getolereerd.
 • Bij extreme weersomstandigheden kan KGC-D besluiten de les of workshop te annuleren.
 • Loopse teven worden toegelaten.
 • Bij ziekte van uw hond kunt u ook altijd zonder hond naar de les te komen, zodat u niets hoeft te missen.
 • De honden blijven aangelijnd, tenzij uw instructeur anders bepaalt.
 • Spelen met andere honden gebeurt niet aan de lijn en niet op ons trainingsterrein.
 • Uw leeftijd is minimaal 16 jaar, tenzij anders met de instructeur is afgesproken.
 • U bent op tijd aanwezig, minimaal 10 minuten voor de les. Indien u verhinderd bent, meldt u dit bij uw instructeur uiterlijk 24 uur van te voren.
 • Indien uw instructeur is verhinderd kan de les door een andere instructeur worden verzorgd.
 • Tijdens rustige periodes kan het zijn dat groepen worden samengevoegd.
 • De cursus of workshop mag door meerdere personen met dezelfde hond gedaan worden, mits deze personen op de hoogte zijn van de inhoud van voorgaande lessen.
 • Indien u rookt, ruimt u eventuele peuken zelf op.
 • Mobiele telefoons zijn tijdens de lessen uitgeschakeld.
 • Op locatie houdt u zich aan de ter plekke geldende regels.
 • Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw inschrijfformulier.
 • Het cursusgeld dient u voorafgaand aan de 1e les te voldoen.
 • Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Inhalen van lessen door ziekte van de deelnemer of de hond is mogelijk en geschiedt altijd in overleg met de instructeur.
 • Deelname aan de cursussen, workshops, opleidingen of privélessen geschiedt op eigen risico. KGC-D is behoudens opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc. op de opleidingslocatie. Tevens is KGC-D niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of KGC-D.
 • Heeft u klachten betreffende de lessen bij KGC-D, dan kunt u deze schriftelijk indienen. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie en/of oplossing hierover.

Aanvullend voor de opleidingen

 • Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot het door KGC-D eenzijdig beëindigen van de opleiding zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 • Inschrijven verplicht tot betaling. Zonder betaling is er geen toegang tot de (online) opleidingen.
 • Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Inhalen van lessen door ziekte van de deelnemer kan in sommige gevallen. Indien mogelijk, geschiedt dit altijd in overleg met de instructeur.
 • Voorafgaand aan de opleiding wordt een verklaring getekend door de deelnemer, waarin staat vermeld dat kopiëren en verspreiden van de inhoud niet is toegestaan, op welke wijze dan ook.
 • Opleidingen zijn zowel live als online. Deelnemen aan lesdagen en praktijkdagen geschiedt op eigen risico.