Als Kynologisch Instructeur werk je als coach om mensen te helpen hun hond te trainen.
De nadruk van de meeste opleidingen tot Kynologisch Instructeur liggen vaak op het kunnen uitleggen van de opvoedoefeningen aan cursisten. In de praktijk blijkt dat cursisten meer van hun instructeur verwachten dan uitsluitend hulp bij het uitvoeren van een oefening. Een professioneel instructeur heeft kennis van gedrag van honden, weet hoe honden leren en adviseert in het geval een hond probleemgedrag vertoont.
Daarnaast dient een instructeur zijn boodschap zo over te brengen, dat cursisten het niet alleen begrijpen maar ook accepteren. Een Kynologisch Instructeur coacht immers mensen. Dat is de reden waarom we onze opleiding modulair opbouwen. Deze opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met HACR in Nederland, waar deze opleiding is erkend door diverse overkoepelende organisaties, zoals de Raad van Beheer en de APDT-bene.

Deze opleiding is vooralsnog alleen live te volgen op Curaçao.

De opleiding bestaat uit 3 modules. Bij het succesvol afronden van een module ontvangt u een certificaat. Na succesvol afronden van alle modules ontvangt u een diploma voor Kynologisch Instructeur.

Module A. Gedragsleer Honden

Dit is de eerste module om Kynologisch Instructeur te worden. Deze Module kan echter ook gevolgd worden door mensen die meer willen weten over gedrag van honden zonder de ambitie te hebben om instructeur te worden.

Module B. De mens achter de hond

Waar in de eerste Module het gedrag van de hond centraal stond, gaan we in deze Module dieper in op de eigenaar van de hond. Instructeurs coachen immers in eerste instantie mensen.

Module C. Introductie trainingsvormen en Praktijklessen

Moderne hondenscholen bieden een steeds groter pallet van opleidingen en workshops aan. Dat gaat verder dan de standaard gehoorzaamheidsoefeningen.
In deze Module kunnen toekomstige instructeurs proeven aan onder meer Impuls Controle, Speuren, en Balans. Daarnaast gaan we aan de slag met praktijklessen door te oefenen met elkaar. Ook wordt er verwacht om mee te gaan kijken bij andere scholen/instructeurs. Daarvan dient een verslag te worden ingeleverd. Een toets aan het einde + het verslag zijn nodig om het certificaat "Instructeur" te kunnen ontvangen.

 

Module A

 

Deze module bestaat uit 5 lesdagen van 10.00 tot circa 15.00 uur. Prijs: ANG 500,-

Lesdag 1: Gedragsherkenning
Aan de hand van filmmateriaal en foto's leren we de lichaamstaal van de hond begrijpen. Elementen als stress, angst, onzekerheid en agressie komen uitgebreid aan bod.

Lesdag 2: Gedragstesten met eigen honden, welzijn, voeding en medicatie
Door middel van gedragstesten gaan we dieper in op de gedragsherkenning. Tevens worden diverse Gedragstesten, waaronder puppytesten en agressietesten, nader besproken.
In het middagprogramma komt het welzijn van de hond aan bod en gaan we dieper in op voeding en medicatie.

Lesdag 3: Motivatiefactoren, Leerprincipes, Hulpmiddelen en Dominantie
Wat drijft de hond tot bepaald (probleem)gedrag? Welke rol speelt bijvoorbeeld erfelijkheid of een slechte socialisatie bij het ontstaan of ontwikkeling van gedrag? In deze lesdag gaan we hier uitgebreid op in. Tevens besteden we aandacht aan de wijze van leren bij honden. Belonen, corrigeren (operante conditionering) en het enorme vermogen van honden om verbanden te kunnen leggen (klassieke conditionering) worden behandeld. Hulpmiddelen die bij opvoeding en training worden ingezet worden besproken. Tenslotte wordt er ingegaan op de nieuwste inzichten over rangorde en dominantie.

Lesdag 4: Praktijk Clickertraining en leeftijdsfases bij honden
We gaan met honden aan de slag met een introductie van de Clicker training. Operante en klassieke conditionering komen samen in deze leuke manier van trainen. In het middagprogramma worden de leeftijdsfases bij honden behandeld (socialisatie, puberteit, volwassenheid en ouderdom) en gaan we in op de rol van de fokker.

Lesdag 5: Probleemgedrag bij honden
Besproken worden de meest voorkomende probleemgedragingen (agressie naar andere honden of mensen, angst, niet alleen kunnen zijn, oncontroleerbaarheid en onzindelijkheid). Diverse therapiemethodes worden uitgelegd. Tevens krijgen cursisten de mogelijkheid een probleemgedrag van de eigen hond in te brengen. Aan de hand van de opgedane kennis gaan we gezamenlijk het probleem analyseren en een mogelijke therapiemethode opzetten.

Module B

Deze module bestaat uit 5 lesdagen van 10.00 tot circa 15.00 uur. Prijs: ANG 500,-

Na afronding van module A beschikt u over gedegen kennis met betrekking tot het gedrag van honden. In module B staat de eigenaar van de hond centraal. De nadruk van deze module ligt bij het begrijpelijk kunnen overbrengen van de leerstof, het geven en ontvangen van kritiek, het omgaan met weerstand en het voeren van slecht nieuws gesprekken. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken in teamverband met meerdere instructeurs binnen een hondenschool of vereniging.

In deze Module wordt gewerkt aan presentatievaardigheden en technieken en leert u op een opbouwende wijze feedback aan uw medecursisten te geven.

De handvatten die u in deze module meekrijgt helpen u niet alleen om (theorie)lessen beter te geven maar ook om in het dagelijkse leven te dealen met intermenselijke situaties die voorheen mogelijk als lastig werden ervaren.

Deelname aan Module B is mogelijk als u Module A met succes heeft afgerond. Kynologisch Instructeurs die hun opleiding elders hebben gedaan en zich meer willen verdiepen in de Mens achter de Hond kunnen deze Module ook los volgen.

Module B wordt afgesloten met een examen, bestaande uit het uitwerken en presenteren van een casus.

Module C

Deze module bestaat uit 7 lesdagen van 10.00 tot circa 15.00 uur. Prijs: ANG 700,-

In deze Module krijgen toekomstig Instructeurs een beeld van diverse trainingsvormen. Er wordt in deze module live met honden gewerkt.
Aan bod komen:
- Standaard Oefeningen zoals Zit, Af, Staan, Wachten, Plaats, Verzorging
- Puppy Instructie
- Impuls Controle
- Speuren
- Balans
- Hersenwerk
- Probleemhonden

Deelnemers leveren na afloop van Module C een paper in, waarin opgenomen een verslag van minimaal drie observaties bij verschillende externe instructeurs. Een laatste terugkomdag (halve dag) waarin de observaties worden besproken en een toets wordt afgelegd zijn het examen van de opleiding. Deze halve dag zit bij de prijs inbegrepen.